قیمت محصولات به دلیل نوسانات دلار به روز می باشد.

لوازم هم نو و هم استوک موجود می باشد.